top of page
ცენტრალურ ევროპაში სამუშაოს მაძიებლების დაკავშირება პოტენციურ დამსაქმებლებთან

ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში მოქმედი ჩვენი კლიენტების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ვეძებთ შესაბამის კანდიდატებს აღნიშნულ კომპანიებში დასაქმებისთვის.

გასაუბრების (ან საჭიროების შემთხვევაში - ტესტების) შემდეგ ვამზადებთ სამუშაო შეთავაზებებს კანდიდატებისთვის და ვაკავშირებთ მათ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ამას წინ უძღვის განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების დეტალური ანალიზი, ასევე ყურადღებას ვაქცევთ თითოეული კანდიდატის პირად მდგომარეობას, მოთხოვნებსა და საჭიროებებს.

ჩვენ ვაწყობთ პერსონალურ გასაუბრებას დამსაქმებლებსა და კანდიდატებს შორის. გასაუბრებისა და ტესტირების საფუძველზე დამსაქმებელი ირჩევს მომავალ მუშაკებს და აფორმებს მათთან სამუშაო ხელშეკრულებას.

Frame 22742046.png
Frame 22742047.png
Frame 22742045.png
წარმატებული კანდიდატები

ჩვენ უზრუნველვყოფთ ყველა საჭირო მოთხოვნის დაკმაყოფილებას წარმატებული კანდიდატებისთვის სამუშაო ნებართვის მისაღებად ჩეხეთში, გერმანიაში, სლოვაკეთსა და უნგრეთში. ჩვენ ვუხელმძღვანელებთ მათ სამუშაო ნებართვის აღების სრულ ადმინისტრაციულ პროცესში და მოვახდენთ ხელისუფლების დონეზე იურიდიულ მხარდაჭერის მიღების უზრუნველყოფას.

კლიენტის სახელით, კანდიდატებს მივაწვდით მხარდაჭერის სერვისებს შესაბამის მიმართულებებში ჩასვლამდე და მის შემდეგ.

ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ერთი მიზნის გათვალისწინებით: გავხადოთ თანამშრომლობა ჩვენს კლიენტებსა და მათ ახალ თანამშრომლებს შორის ხანგრძლივი და ორმხრივად მომგებიანი. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორივე მხარე 100%-ით კმაყოფილია.

Zajišťujeme

ჩვენ გთავაზობთ:

რეკრუტირება

 • ინფორმაცია დამსაქმებლის, სამუშაოს, თანამშრომლობის პირობების, ადგილობრივი შრომის კანონმდებლობის შესახებ და ა.შ.

 • დაკავშირება შესაბამის დამსაქმებელთან

 • სრული რეკრუტირება და ტრენინგი კანდიდატის საცხოვრებელ ქვეყანაში

 • არჩეულ დანიშნულების ადგილამდე ტრანსფერის უზრუნველყოფა

დასაქმება

 • შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება

 • დახმარების გაწევა დამსაქმებელთან კომუნიკაციაში

 • ხელშეკრულების შესრულების ზედამხედველობა და დასაქმებულის სამართლებრივი დაცვა

 • 24/7 პროფესიული სატელეფონო მხარდაჭერა დასაქმების საკითხების გადაჭრაში

საკანონმდებლო ორგანო და ადმინისტრაცია

 • საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა სამუშაო ნებართვის მისაღებად

 • რჩევის მიცემა  და ხელმძღვანელობა სრული ადმინისტრაციული პროცესის მიმდინარეობისას

 • კლიენტის წარმომადგენლობა ადგილობრივ ხელისუფლებაში

 • 24/7  საექსპერტო სატელეფონო მხარდაჭერა ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებით

უსაფრთხოება და დაცულობა

 • კონსულტაციები არჩეულ ადგილას განთავსებასთან დაკავშირებით

 • დანიშნულების ქვეყანაში მგზავრობის ლოჯისტური მხარდაჭერა

 • დახმარება მოულოდნელი შემთხვევების დროს

 • სამართლებრივი და უსაფრთხოების დაცვა

 • 24/7 სატელეფონო მხარდაჭერა

Jak to funguje

პროცესის მიმდინარეობა:

....................................................................................................

Feature Icon with circle.png
Feature Icon with circle2.png
Feature Icon with circle3.png
Feature Icon with circle4.png

თქვენ ირჩევთ შესაბამის პოზიციას ჩვენს ვებსაიტზე არსებული ვაკანსიების სიიდან

გვიკავშირდებით და გვიგზავნით ინფორმაციას თქვენს შესახებ (CV/კვალიფიკაცია)

ჩვენ ინფორმაციას ვაგზავნით დამსაქმებელთან

თქვენ ესწრებით გასაუბრებას თქვენს სამშობლოში

................................................................................

Feature Icon with circle5.png
Feature Icon with circle6.png
Feature Icon with circle7.png

თუ თქვენ შერჩეული იქნებით შესაფერის კანდიდატად, ჩვენ გამოგიგზავნით დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომელთა მომზადებაც დაგჭირდებათ

ჩვენ ვიზრუნებთ ყველა იურიდიულ აუცილებლობაზე, დაგეხმარებით ვიზისა და ყველა საჭირო ნებართვის მიღებაში

დაგეხმარებით ახალ ქვეყანაში ცხოვრებასთან ადაპტაციაში

როგორც კანდიდატს, თქვენ არ გჭირდებათ რაიმე  გადახდის განხორციელება ხელშეკრულების გაფორმებამდე და ევროპაში შეთანხმებულ დამსაქმებელთან მუშაობის დაწყებამდე. მხოლოდ, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება და თქვენი პირადი დოკუმენტების წარდგენა, დანარჩენს ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთვის!

map_compressed-25-10.jpg
Lokality
Nabídky práce

ლოკაციები

ჩვენ გთავაზობთ სამუშაოს..

assembly-line-compressed_25-10.jpg
Kontakt

დაგვიკავშირდით

გმადლობთ!

bottom of page